kanhaiyya milk
ICE CREAM
Milk Product

Malganga Dairy Farm

Nighoj, Tal. Parner, Dist. Ahmednagar.

Phone: +91 02488 230800 / 230888

E - mail: info@kanhaiyyamilk.com

Website: www.kanhaiyyamilk.com